Bendrosios sutarties sąlygos ir įsipareigojimai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „sutartis“), ją patvirtinus Pirkėjui (paspaudus apmokėjimo skiltyje – „Patvirtinti“), yra pirkėjui ir pardavėjui (toliau – „šalims“) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės, pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „postogu.lt“ susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

1.3. Internetinė parduotuvė „postogu.lt“ prekiauja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Keitimasis informacija

2.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

3.2. Kiekviena tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma „postogu.lt“ duomenų bazėje.

4. Asmens duomenų saugumas

4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „postogu.lt“, gali tai padaryti 2 būdais:

4.1.1 Užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytais kontaktais bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui vykdyti.

4.1.2 Pirkti neužsiregistravus, įvedus tik savo kontaktinius duomenis. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui vykdyti.

4.2. Vykdydami užsakymą būtinai nurodykite teisingus savo asmens duomenis: vardas ir pavardė; prekių pristatymo adresas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris. Internetinė parduotuvė „postogu.lt“ įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo bei kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „postogu.lt“ internetinėje parduotuvėje šios sutarties nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę gražinti prekes ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės įsigijimo dienos, išskyrus atvejus, kurie nurodyti šios sutarties 12 punkte.

5.3. Sutarties 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei pirkinys nebuvo sugadintas, nepasikeitė jo išvaizda, pirkinys nebuvo naudojamas.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti „postogu.lt“ administraciją.

6.3. Jeigu pasikeičia pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – telefono numeris, elektroninis paštas ar gyvenamoji vieta, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, arba pranešti „postogu.lt“ administracijai.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis „postogu.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją.

7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę pirkėjui.

7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas, pasirinkęs sutarties 9.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas arba turi dar neapmokėtų sąskaitų iš ankščiau.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „postogu.lt“ teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiams asmenims pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Sutarties 2 punkte nustatytus atvejus.

9. Apmokėjimo už prekes būdai, kainos ir terminai

9.1. Prekių kainos „postogu.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais ir litais su PVM.

9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

9.2.1. Apmokėjimas internetu – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

9.2.2. Pirkėjas gali atsiskaityti 9.2.1. punkte nurodytu būdu arba pagal atskirą susitarimą su pardavėju.

9.3. Atsiskaitydamas 9.2.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 3 (tris) darbo dienas. Tik gavus pinigų pavedimą „postogu.lt“ pradės formuoti Jūsų užsakymą ir nustatys pristatymo terminą.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.3. Prekes pristato pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Prekių pateikimo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Pardavėjas teikia garantinės priežiūros paslaugas, atsižvelgdamas į tiekėjo numatytus garantinės priežiūros įsipareigojimus.

11.2. Garantija netaikoma, jeigu pirkėjas  padarė tiesioginę ar netiesioginę žalą prekei.

12. Prekių keitimas ir gražinimas

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

12.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) pagal 12.1 punkte nurodytą įsakymą, pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kurį pirkėjui pareikalavus atsiųsime elektroniniu paštu.

12.3. Sutarties 12.1. punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos.

12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.4.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

12.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

12.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 12.2. sutarties punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ir/arba kai prekė(-s) yra užsakomos arba gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą.

12.6. Grąžinamas prekes pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas asmuo ar kurjeris pasiima pats. Kai grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

12.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų asmeninių duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, pardavėjas neatsako dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

13.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „postogu.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.